Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen de klant en Vicini Vivere.
Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Vicini Vivere.
Vicini Vivere heeft ten allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

Een overeenkomst aan gaan
De overeenkomst komt tot stand na succesvolle betaling. Vicini Vivere bevestigt uw bestelling per e-mail. Vicini Vivere is gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Als Vicini Vivere uw woonadres niet kan vaststellen, wordt de bestelling niet geleverd.

Kosten
De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW.
Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen en worden bij het plaatsen van een bestelling aan het totaalbedrag toegevoegd.
Vicini Vivere is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Aanbiedingen zijn geldig gedurende de daarvoor aangegeven looptijd en zolang de voorraad strekt.

Levering
Vicini Vivere betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de uitvoering van de bestellingen.
Vicini Vivere verzendt de geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk nadat uw betaling is ontvangen.
Indien de levering vertraging oploopt, zal de klant daarvan bericht ontvangen. Wanneer de klant de bestelling binnen 30 dagen niet heeft ontvangen, kan deze de koop kosteloos ontbinden.
Vicini Vivere is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen of doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woon- of aflever adres.
Wanneer uw bestelling twee maal is aangeboden door onze transporteur Post.nl en daarna niet wordt opgehaald bij het postkantoor of depot, zal deze retour naar ons gezonden worden. De bestelling kan hierna nogmaals worden verzonden, maar hiervoor zullen opnieuw verzendkosten in rekening worden gebracht.

Ruilen of retourneren

"U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepings recht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@vincinivivere.com
Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is."

Betalingen
Betaling kan met Ideal of door het vooraf over te maken op onze bankrekening. Als de betaling mislukt, nemen we contact met u op en stellen we de levering tijdelijk uit. In dat geval kan Vicini Vivere niet aansprakelijk gesteld worden voor vertraging van de levering of het niet leveren van jouw bestelling.

Bankgegevens worden verstrekt via een beveiligde SSL (Secured Socket Layer) verbinding. Vicini Vivere is niet aansprakelijk voor misbruik van deze gegevens door derden.

Bij betalingen zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of Ideal van toepassing. Vicini Vivere is geen partij in de relatie tussen de klant en de kaartuitgever.
Kiest u voor het overmaken op onze bankrekening, dan kunt u het totaal bedrag overmaken naar:
Bedrijf:  Vicini Vivere
IBAN: NL34INGB0009358259
Adres: Oldengaerde 20
KvK nummer:
Tel nummer: 06-49965881
Email: info@vincinivivere.com
Het totaalbedrag vindt u op de factuur in de bevestigings email die u direct na bestelling van ons ontvangt. Wij versturen de bestelling nadat wij het bedrag op onze rekening hebben staan. Houdt u er rekening mee dat de transactie 1 tot 3 dagen kan duren afhankelijk van de bank (behalve bij Ideal). Indien wij het bedrag na 5 dagen nog niet ontvangen hebben, kunnen wij de bestelling annuleren. Wij nemen wel vooraf contact met u op voor eventuele verdere afstemming.

Aansprakelijkheid
Vicini Vivere aanvaardt geen aansprakelijkheid tegenover een klant voor enige schade. Eventuele schadevergoeding is beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de product(en). In geen geval zal de bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan €500
Vicini Vivere is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

Overmacht
In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Vicini Vivere opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel de klant als Vicini Vivere het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import/export, ongeacht of dit zich voordoet bij de toeleveranciers van Vicini Vivere.

Garantie
Vicini Vivere garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel.
Er kunnen kleurverschillen zijn tussen het plaatje en het artikel.
De garantie van de geleverde artikelen geldt gedurende een periode van 1 maand na levering. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.
U dient een beroep op garantie te melden via Indien de info@vincinivivere.com. Geleverde producten die niet voldoen aan normaal en oordeelkundig gebruik, zal Vicini Vivere in overleg met de klant zorgen voor vervanging of herstel. Na akkoord van Vicini Vivere kunt u contact met ons opnemen via info@vicinivivere.com
De goederen dienen zoveel mogelijk in originele staat en in een degelijke verpakking teruggestuurd te worden.
Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Vicini Vivere eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.
De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer de klant zonder schriftelijke toestemming van Vicini Vivere wijzigingen heeft aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze heeft aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.
De producten dienen gereinigd te worden volgens de wasvoorschriften in het product, indien de klant heeft gekozen voor een afwijkende wasmethode dan zal te allen tijde de klacht ongegrond worden verklaard en de garantie komen te vervallen.

Geschillenregeling
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Vicini Vivere is uitsluitend het
Nederlandse recht van toepassing.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen de klant en Vicini Vivere.
Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Vicini Vivere.
Vicini Vivere heeft ten allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

Een overeenkomst aan gaan
De overeenkomst komt tot stand na succesvolle betaling. Vicini Vivere bevestigt uw bestelling per e-mail. Vicini Vivere is gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Als Vicini Vivere uw woonadres niet kan vaststellen, wordt de bestelling niet geleverd.

Kosten
De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW.
Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen en worden bij het plaatsen van een bestelling aan het totaalbedrag toegevoegd.
Vicini Vivere is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Aanbiedingen zijn geldig gedurende de daarvoor aangegeven looptijd en zolang de voorraad strekt.

Levering
Vicini Vivere betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de uitvoering van de bestellingen.
Vicini Vivere verzendt de geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk nadat uw betaling is ontvangen.
Indien de levering vertraging oploopt, zal de klant daarvan bericht ontvangen. Wanneer de klant de bestelling binnen 30 dagen niet heeft ontvangen, kan deze de koop kosteloos ontbinden.
Vicini Vivere is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen of doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woon- of aflever adres.
Wanneer uw bestelling twee maal is aangeboden door onze transporteur Post.nl en daarna niet wordt opgehaald bij het postkantoor of depot, zal deze retour naar ons gezonden worden. De bestelling kan hierna nogmaals worden verzonden, maar hiervoor zullen opnieuw verzendkosten in rekening worden gebracht.

Ruilen of retourneren

"U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepings recht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via vicinivivere@gmail.com
Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is."

Betalingen
Betaling kan met Ideal of door het vooraf over te maken op onze bankrekening. Als de betaling mislukt, nemen we contact met u op en stellen we de levering tijdelijk uit. In dat geval kan Vicini Vivere niet aansprakelijk gesteld worden voor vertraging van de levering of het niet leveren van jouw bestelling.

Bankgegevens worden verstrekt via een beveiligde SSL (Secured Socket Layer) verbinding. Vicini Vivere is niet aansprakelijk voor misbruik van deze gegevens door derden.

Bij betalingen zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of Ideal van toepassing. Vicini Vivere is geen partij in de relatie tussen de klant en de kaartuitgever.
Kiest u voor het overmaken op onze bankrekening, dan kunt u het totaal bedrag overmaken naar:
Bedrijf: Vicini Vivere
IBAN: NL47RABO0347163858
Adres: de Schans 8, 9351 AZ, Leek
KvK nummer:
Tel nummer: 06-53979858
Email: vicinivivere@gmail.com

Aansprakelijkheid
Vicini Vivere aanvaardt geen aansprakelijkheid tegenover een klant voor enige schade. Eventuele schadevergoeding is beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de product(en). In geen geval zal de bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan €500
Vicini Vivere is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

Overmacht
In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Vicini Vivere opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel de klant als Vicini Vivere het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import/export, ongeacht of dit zich voordoet bij de toeleveranciers van Vicini Vivere.

Garantie
Vicini Vivere garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel.
Er kunnen kleurverschillen zijn tussen het plaatje en het artikel.
De garantie van de geleverde artikelen geldt gedurende een periode van 1 maand na levering. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.
U dient een beroep op garantie te melden via vicinivivere@gmail.com. Indien de geleverde producten die niet voldoen aan normaal en oordeelkundig gebruik, zal Vicini Vivere in overleg met de klant zorgen voor vervanging of herstel. Na akkoord van Vicini Vivere kunt u contact met ons opnemen via vicinivivere@gmail.com
De goederen dienen zoveel mogelijk in originele staat en in een degelijke verpakking teruggestuurd te worden.
Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Vicini Vivere eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.
De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer de klant zonder schriftelijke toestemming van Vicini Vivere wijzigingen heeft aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze heeft aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.
De producten dienen gereinigd te worden volgens de wasvoorschriften in het product, indien de klant heeft gekozen voor een afwijkende wasmethode dan zal te allen tijde de klacht ongegrond worden verklaard en de garantie komen te vervallen.

Geschillenregeling
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Vicini Vivere is uitsluitend het
Nederlandse recht van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2020 Vicini Vivere | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel